Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
  • انتشارات بین المللی گام حق

prev next

انتشارات تخصصی حقوق

مؤسسه گام حق از سال 1391 با ایجاد دپارتمانهای تخصصی سعی در گسترش عدالت آموزشی از طریق انتشار کتب مورد نیاز جامعه حقوقی کشور نموده، که از بارزترین آنها انتشار «سری قوانین بدون غلط» و تعلیقات بر قوانین بوده است.

پژوهش‏های حقوقی

ما با ایجاد بستری مناسب برای علاقه مندان به حوزه پژوهش علم حقوق و ارتباط با دانشگاه و بهره گیری از نظرات اساتید معزز و شناسایی نیازهای جامعه، برآنیم تا به سهم خود در پیشبرد اهداف عالی علم حقوق قدم برداریم.

خدمات حقوقی

ما با ایجاد زیرگروه های متعدد و همکاری با وکلا، می کوشیم تا آموخته ها را چه در صحنه داخلی و چه بین المللی به مرحله عمل رسانیده و از این طریق یافته های خویش را در جهت تحقق عدالت به عموم مردم عرضه کنیم.

آموزش

بر این باوریم که آنچه می تواند در پیشرفت علم حقوق بیش از همه نقشی اساسی ایفا کند، آموزش صحیح و بنیادین این رشته است. امری که از همان ابتدا جزء لاینفک برنامه های موسسه بوده و در این سالها بر آن تکیه داشته ایم.